111

Tuzingem zasaženou Ladu jsem tu už delší dobu neměli, tak jednu musíme přidat jedná se o Ladu 2110.
1 (1)

2

3

4