Jeden američan namontoval do svého Dodge Caravan funkční turbínu.